Det har oppstått en feil i TNG programvaren. Hva du kan gjøre:

Hvis du nettopp har installert en oppgradering, har du kanskje hoppet over et punkt i installasjonsinstruksjonene. Vær spesielt oppmerksom på punktet som gjelder oppdatering av databasestruktur.

Hvis du nettopp har installert TNG for første gang, kan det hende du fremdeles må opprette databasetabellene. Gå tilbake til readme.html siden for å finne det punktet.

Hvis du er nettstedets eier, kan du kontakte TNG kundestøtte for videre assistanse med dette problemet. Kopier spørringen nedenfor og lim den inn i meldingen til kundestøtte.Spørring: SELECT tng_media.mediaID, tng_media.description, tng_media.notes, path, thumbpath, alwayson, usecollfolder, form, mediatypeID, status, plot, newwindow, private, abspath, tng_media.gedcom , tng_media.cemeteryID, cemname, city FROM tng_media LEFT JOIN tng_cemeteries ON tng_media.cemeteryID = tng_cemeteries.cemeteryID WHERE mediatypeID = "headstones" AND (tng_media.gedcom = "tre1" || tng_media.gedcom = "") ORDER BY description LIMIT 50

Unknown column 'private' in 'field list'