Surname Genealogy Pages

a history of the surname family

Skriv ut Legg til bokmerke

Hva er nytt? (siste 30 dagene)


Det har oppstått en feil i TNG programvaren. Hva du kan gjøre:

Hvis du nettopp har installert en oppgradering, har du kanskje hoppet over et punkt i installasjonsinstruksjonene. Vær spesielt oppmerksom på punktet som gjelder oppdatering av databasestruktur.

Hvis du nettopp har installert TNG for første gang, kan det hende du fremdeles må opprette databasetabellene. Gå tilbake til readme.html siden for å finne det punktet.

Hvis du er nettstedets eier, kan du kontakte TNG kundestøtte for videre assistanse med dette problemet. Kopier spørringen nedenfor og lim den inn i meldingen til kundestøtte.Spørring: SELECT distinct tng_media.mediaID as mediaID, description , tng_media.notes, thumbpath, path, form, mediatypeID, tng_media.gedcom as gedcom, alwayson, usecollfolder, private, DATE_FORMAT(changedate,'%e %b %Y') as changedatef, changedby, status, plot, abspath, newwindow , changedate FROM tng_media LEFT JOIN tng_medialinks on tng_media.mediaID = tng_medialinks.mediaID WHERE TO_DAYS(NOW()) - TO_DAYS(changedate) <= 30 AND (tng_media.gedcom = "tre1" || tng_media.gedcom = "") AND mediatypeID = "photos" ORDER BY changedate DESC, description LIMIT 10

Unknown column 'private' in 'field list'